Algemeen

De Universitaire Opleiding Psychiatrie

De Universitaire Opleiding Psychiatrie Zuid-Limburg nodigt u uit om te solliciteren naar een opleidingsplek.

Het Maastricht UMC+ en Mondriaan verzorgen in gezamenlijkheid de Opleiding tot psychiater, in samenwerking met METggz en Zuyderland, locatie Sittard. Het betreft een dynamische, academische opleiding, uitgevoerd door het samenwerkingsverband met de Universiteit Maastricht. Daarnaast bestaat er binnen OOR-ZON m.b.t. het onderwijscurriculum samenwerking met GGzE Eindhoven. Er is veel aandacht voor de individuele ontwikkeling van de arts-assistenten en er zijn diverse mogelijkheden tot speciale verdieping op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, psychotherapie, de psychiatrie op het grensvlak van de somatische geneeskunde, sociale psychiatrie, eetstoornissen en de academische kinderpsychiatrie.

Mondriaan en het Maastricht UMC+ hebben de afgelopen 10 jaar een netwerk van actieve zorgprogramma's ontwikkeld in de regionale GGZ, met veel aandacht voor transmuralisering, continue zorgevaluatie en een juiste balans tussen wetenschappelijke evidentie en de unieke ervaringen van individuele patiënten. De regio heeft een landelijke voorbeeldfunctie op het gebied van de psychosezorg, de neuropsychiatrie (ook in het kader van de gerontopsychiatrie) en de ziekenhuispsychiatrie (topreferente en landelijk unieke MedPsych units voor volwassenen en kinderen). De psychiaters hechten aan het kweken en behouden van een collegiale atmosfeer en een veilig opleidingsklimaat. Het geheel herziene onderwijscurriculum is gericht op integratie van praktische vaardigheden en theoretische kennis, en maakt gebruik van een corps van universitaire specialisten. Er is een apart curriculum voor de moderne psychotherapie, met ruime mogelijkheden voor individuele supervisie van psychotherapeutische activiteiten. De Universiteit Maastricht is een van de weinige Nederlandse Universiteiten met een KNAW-erkend psychiatrisch top-onderzoek programma.

Sluit de enquête