Ethiek en recht in de ouderenpsychiatrie Vrijdag 27 maart 2020: De Veste Utrecht

27 maart Programma Ethiek en recht in de ouderenpsychiatrie

Heeft psychotherapie voor ouderen wel zin? Een spannende vraag! Zowel voor de mensen in de vierde levensfase als de grote groep babyboomers geldt dat gebeurtenissen en veranderingen die samenhangen met de levensfase een belangrijke rol spelen in het ontstaan of verergeren van psychische problemen. Ook belangrijke gebeurtenissen vroeger in het leven kunnen bijdragend zijn aan psychische problemen in deze levensfase. Daarnaast bestaat er een grotere kans op cognitieve stoornissen, vooral in de oudste leeftijdsgroep. Bij het stellen van een indicatie voor psychotherapie zullen deze elementen, te weten de mate waarin levensfaseproblemen, vroegere levensgebeurtenissen en/of cognitieve stoornissen op de voorgrond staan, een bepalende rol spelen. Ernstige geheugenproblemen maken de meeste vormen van verbale psychotherapie onmogelijk. Daarentegen kunnen de problemen die levensfase gebonden veranderingen opleveren of vroegere levensgebeurtenissen die medebepalend zijn voor de huidige psychische problemen, een goede ingang voor een psychotherapeutische interventie vormen. Bij oudere patiënten komen vaak problemen voor op diverse gebieden tegelijk. Naast de psychosociale verschijnselen zijn er vaak somatische problemen in het dagelijks functioneren en wordt daarnaast het sociale netwerk vaak kleiner. Interventies gericht op deze verschille

 

Inschrijving

De aanmeldprocedure voor de onderwijsdagen KJP & Ouderenpsychiatrie is per 2020 aangepast. Tot nog toe was het zo dat de aanmelding via een externe link verliep en daardoor maar beperkte tijd open stond. Vanaf nu kunnen aio’s zichzelf voor alle relevante onderwijsdagen aanmelden zodra de data bekend zijn. Om zichzelf aan te melden kan een aio’s bij de betreffende onderwijsdag een aanmeldingssleutel invoeren. Die is als volgt: ‘Onderwijsdag_2020’ (voor volgende jaren wordt dat Onderwijsdag_2021 enzovoorts). Willen jullie dit communiceren aan je aio’s en ook aan aio’s die nieuw in het aandachtsgebied starten.

Voor Ouderen zitten de onderwijsdagen regelmatig vol. Aan de inschrijving zit een maximum van 25 personen dus wees op tijd met uw inschrijving!

Als aio’s zich niet meer kunnen inschrijven om die reden horen we dat heel graag, zo kunnen wij inschatten of het nodig is om de dag vaker te organiseren. Mede omdat het vol kan zitten is het de bedoeling dat aio’s zich ook weer afmelden als ze niet komen (en bijvoorbeeld al heel lang geleden aangemeld waren), er wordt anders op hen gerekend. Dit kan in de dag zelf via het tandwiel (de optie ‘Zeg mijn lidmaatschap op’).

 Kosten

De kosten van de landelijke dagen van de aandachtsgebieden Ouderen psychiatrie zijn inbegrepen in het jaarlijkse tarief per aio’s. Indien uw instelling geen contract heeft voor het Landelijk Psychiatrieonderwijs of u bent inmiddels psychiater ontvangt u achteraf een factuur op basis van de gemaakte kosten. Annuleren kan kosteloos tot één week voor de onderwijsdag per email naar psychiatrieonderwijs@nvvp.net. Hierna zullen wij een bedrag van 50 euro administratiekosten in rekening brengen.