1 april 2019

vacature aios psychiatrie Mondriaan

vacature aios psychiatrie

 

Opleiding tot Psychiater

 

 

Universitaire opleiding Psychiatrie

Basisartsen die zich willen specialiseren in het specialisme Psychiatrie, kunnen in Zuid-Limburg terecht bij de Universitaire Opleiding Psychiatrie Zuid (UOPZ).

 

Deze opleiding is een samenwerkingsverband tussen Mondriaan GGZ, het Maastricht Universitair Medisch Centrum, Zuyderland Medisch Centrum (Sittard) en Metggz (Roermond).

 

Binnen dit geacademiseerde opleidingsconglomeraat voorziet de UOPZ in alle denkbare deelsegmenten binnen de psychiatrie, waardoor elke psychiater in opleiding een zeer persoonlijk opleidingstraject kan samenstellen. De opleidingsduur is 4½ jaar en verdiepingen zijn mogelijk in de 3 aandachtsgebieden, te weten: Volwassenenpsychiatrie, Ouderenpsychiatrie en Kinder- & Jeugdpsychiatrie. Er is een 4-tal opleiders die het Dagelijks Bestuur van de opleiding vormen. De opleiding heeft een cursorisch curriculum, met veel aandacht voor persoonlijke psychiatrie, neuroscience en psychotherapie. Dit onderwijs wordt 1 keer per 2 weken gedurende een complete dag aangeboden. Daarnaast is er een programma van somatiekonderwijs, casuïstiekbesprekingen en het presenteren van CAT’s.

 

Kwaliteitskeurmerk

Een instelling die een opleiding verzorgt voor een medisch specialisme, moet aan zeer hoge eisen voldoen, waarbij op gezette tijden een visitatie plaatsvindt vanuit de Medisch Specialisten Registratie Commissie. Bij de laatste visitatie is er wederom een erkenning afgegeven voor de maximale termijn van 5 jaar, met uiteraard de mogelijkheid tot verlenging.

 

Meer informatie

Voor meer informatie over de Universitaire Opleiding Psychiatrie kunt u contact opnemen met het Bedrijfsbureau van de Mondriaan Academie, mondriaan.academie.bedrijfsbureau@mondriaan.eu

T 088 506 64 77.