12 september 2018 Invitational Bewustzijnsproject

Invitational Bewustzijnsproject

Betere, maar wel betaalbare zorg. Daarvoor zet het Bewustzijnsproject zich tot december 2018
in door het faciliteren van een blijvende verandering van de werkwijze op de leer-werkvloer
van de geneeskundige vervolgopleidingen. In intensieve samenwerking met de Opleidings- en
OnderwijsRegio’s (OOR’s). Samen met het Bewustzijnsproject ontwikkelden de OOR’s voorbeelden,
handreikingen en tips om aios op te kunnen leiden tot bewust doelmatige specialisten en de
geneeskundige vervolgopleidingen daarbij te helpen. Zij presenteren op woensdag 12 september 2018
hun resultaten. Ook hoort u wat de opbrengsten van het project zijn en hoe deze behouden blijven.
PROGRAMMA
Dagvoorzitter: Laurents Stassen
17:00 – 18:00 uur inloop met buffet
18:00 uur Opening door dagvoorzitter
18:05 uur Overview project door Laurents Stassen en Frank Smeenk, projectdirecteuren
18.30 uur Presentatie door Mark Kramer: Opleiden in doelmatigheid
19:00 uur Show and tell: OOR’s presenteren hun resultaten
20.00 uur Toelichting onderzoek Athena
20:15 uur Toelichting borging door Laurents Stassen en Frank Smeenk, projectdirecteuren
20.20 uur Dankwoord opdrachtgever
20:30 uur Afronding door cabaretier
Michiel Peereboom
20:45 uur Borrel
AANMELDEN
Graag hebben we voor iedereen voldoende eten en
drinken. U kunt zich vooraf aanmelden via
www.bewustzijnsproject.nl/invitational
MEER INFORMATIE
Voor vragen en praktische informatie kunt u contact
opnemen via info@bewustzijnsproject.nl.